HỘI LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Food and Foodstuff Association of Ho Chi Minh City

Thursday, 14/11/2019 - 12:37

Tp. Hồ Chí Minh: Tạo lực đẩy cho sản phẩm công nghiệp chủ lực - Phần 3

Saturday 06, 2019

Việc công bố nhóm các sản phẩm công nghiệp chủ lực sẽ mở ra cơ hội to lớn để các doanh nghiệp tiếp cận cơ chế chính sách, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa, xây dựng thương hiệu, tiếp cận thị trường, tăng cường kết nối, đẩy mạnh xuất khẩu. (Nguồn "Báo Công Thương Điện Tử"

Việc công bố nhóm các sản phẩm công nghiệp chủ lực sẽ mở ra cơ hội to lớn để các doanh nghiệp tiếp cận cơ chế chính sách, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa, xây dựng thương hiệu, tiếp cận thị trường, tăng cường kết nối, đẩy mạnh xuất khẩu. (Nguồn "Báo Công Thương Điện Tử"

Comments

Hay và nhiều ý nghĩa

Cần phát huy thêm những chính sách này cho cả nước

8/27/2019 4:22 PM